black out en dim out gordijnstoffen (2024)

reguleer privacy en licht

ontdek all dessins

Black out of dim out gordijnstoffen kunnen een enorme bijdrage leveren aan het welzijn. Denk eens aan hotelkamers en ziekenhuizen - plaatsen waar de noodzakelijke rust en slaap vaak wordt verstoord door lichtvervuiling. De black out en dim out gordijnstoffen van Vescom bieden een kamerhoge oplossing en zorgen voor de best mogelijke verduistering. Deze oplossingen zijn gemaakt van brandvertragend polyester om te voldoen aan de strengste wereldwijde normen voor openbare gebouwen, maar zijn ook geschikt voor ruimtes zoals vergaderzalen, klaslokalen en collegezalen waar projectoren bepaalde lichtomstandigheden vereisen.

Onze black out en dim out opties - die respectievelijk 100 en 99 procent van het licht blokkeren - zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren die zorgvuldig zijn afgestemd op de verschillende dessins. De zachte en luxueuze stoffen zijn verkrijgbaar in een keuze aan heldere basisdessins, een zijde-, tweed- of linnen-optiek, een meertonig raster- of visgraatdessin. Deze kamerhoge, aantrekkelijk geprijsde gordijnstoffen bieden privacy en zorgen ervoor dat ruimtes goed kunnen worden verduisterd. Bovendien stralen onze black out stoffen sereniteit uit wanneer je ze van binnen bekijkt terwijl ze van buitenaf een uniforme aanblik hebben.

ontdek alle black out gordijnstoffen

Dankzij een coating die op de achterkant van de stof is aangebracht, zorgen de black out gordijnstoffen van Vescom ervoor dat er geen enkel licht een ruimte binnenkomt. Al onze black out stoffen hebben een lichtgekleurde achterkant, waardoor de gordijnen van buitenaf een harmonieuze en uniforme aanblik hebben. Omdat lichtere tinten beter licht reflecteren, houden ze bovendien zoveel mogelijk warmte buiten.

elba8069.01 - 8069.20moroni8060.01 - 8060.29sotra8070.01 - 8070.24

ontdek alle dim out gordijnstoffen

Onze dim out gordijnstoffen zorgen er daarentegen voor dat een ruimte voor 99 procent verduisterd is. Ze zijn strak geweven met een zeer dichte zwarte ketting; hoe dichter de ketting en inslag, hoe beter de verduisteringsfunctie.

bedra8059.01 - 8059.33rani8067.01 - 8067.22tavira8009.01 - 8009.16

de voordelen van black out en dim out gordijnstoffen

Black out of dim out gordijnstoffen kunnen een enorme bijdrage leveren aan het welzijn. Denk maar eens aan hotelkamers en ziekenhuizen, vergaderzalen, klaslokalen en collegezalen, waar projectoren bepaalde lichtomstandigheden vereisen.

blokkering van licht

De black out gordijnstoffen van Vescom blokkeren 100% van het licht dat een ruimte zou kunnen binnenkomen. De dim out gordijnstoffen van Vescom blokkeren 99% van het licht dat een ruimte zou kunnen binnenkomen. Ze zijn strak geweven met een zeer dichte zwarte ketting; hoe dichter de ketting en inslag, hoe beter de verduisteringsfunctie.

black out en dim out gordijnstoffen (7)

rustig en uniform aanzicht van buitenaf

Al onze black out stoffen hebben een lichtgekleurde achterkant, waardoor de gordijnen van buitenaf een harmonieuze en uniforme aanblik hebben. Omdat lichtere tinten beter licht reflecteren, houden ze bovendien zoveel mogelijk warmte buiten.

verschillende look en feel

Onze black out en dim out gordijnstoffen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren die zorgvuldig zijn afgestemd op de verschillende dessins. De zachte en luxueuze stoffen zijn verkrijgbaar in een keuze aan heldere basisdessins, een zijde-, tweed- of linnen-optiek, een meertonig raster- of visgraatdessin.

black out en dim out gordijnstoffen (8)

wasbaar op 70°C

De mogelijkheid om gordijnen te wassen en reinigen is cruciaal voor projectinterieurs, zoals in hotels met hoge bezoekersaantallen, en ziekenhuizen, waar hygiëne van levensbelang is. Elba, Sotra, Bedra, Rani en Tavira kunnen worden gewassen op 70°C. Textiel moet worden gewassen op een temperatuur van minimaal 60°C om bacteriën, virussen en stofmijt te doden.

kamerhoge gordijnstoffen

Alle black outs en dim outs zijn geweven op een dubbel weefgetouw, waardoor ze een breedte hebben tussen 277 en 300 cm. Voor een naadloze en kosteneffectieve kamerhoge oplossing, kunnen stoffen met dubbele breedte 90° worden gedraaid, zodat de breedte ervan de hoogte van de ruimte bedekt.

brandvertragend en veilig

Deze oplossingen zijn gemaakt van brandvertragend polyester om te voldoen aan de strengste wereldwijde normen voor openbare gebouwen, maar zijn ook geschikt voor ruimtes zoals vergaderzalen, klaslokalen en collegezalen waar projectoren bepaalde lichtomstandigheden vereisen.

black out en dim out gordijnstoffen (9)

customize met Curtain+Print

Reguleer het lichtniveau en pas tegelijkertijd customized gordijnstoffen toe in een interieur. Door middel van digitale bedrukking kunnen onze black out en dim out gordijnstoffen worden gepersonaliseerd om het conceptverhaal van een ruimte aan te vullen met individuele patronen en afbeeldingen. Onze kamerhoge, bedrukbare dim out en black out gordijnstoffen zijn: Bedra+Print, Nila+Print, Moroni+Print en Bray+Print.

Wil je alles weten over Vescom gordijnstoffen?

Onze handleiding bevat alles wat je moet weten over de Vescom gordijnstoffen. In deze uitgebreide handleiding worden de strenge testprocedures uitgelegd waaraan deze producten worden onderworpen, de technische specificaties geschetst en worden de mogelijke ruimtelijke oplossingen ervan geïllustreerd. De handleiding bevat ook een beknopt, gebruiksvriendelijk overzicht van de specifieke eigenschappen en voordelen van elke gordijnstof.

black out en dim out gordijnstoffen (12)

download de handleiding

gerelateerde artikelen

Vescom gordijnstoffen: functie, stijl en flexibiliteit in één
transparante akoestische gordijnstoffen
must-have gordijnstoffen
black out en dim out gordijnstoffen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 5786

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.