Draperii - DEDEMAN.ro | Comanda online cu livrare (2024)

Cookie-urile necesare stochează date legate de sesiunea curentă a utilizatorului. Aceste cookie nu se pot dezactiva, deoarece site-ul ar deveni nefuncțional.

Nume Cookie

Descriere

Durata de viata

Nume Cookie guest-view

Durata de viata Sesiune

Descriere Stochează ID-ul comenzii pe care cumpărătorii oaspeți îl folosesc pentru a-și prelua starea comenzii. Vizualizarea comenzilor oaspeților. Folosit în widget-urile Comenzi și Retururi.

Nume Cookie login_redirect

Durata de viata Sesiune

Descriere Păstrează pagina de destinație care se încărca înainte ca clientul să fie direcționat să se conecteze.

Nume Cookie mage-banners-cache-storage

Durata de viata Sesiune

Descriere Stochează conținutul bannerului la nivel local pentru a îmbunătăți performanța.

Nume Cookie mage-messages

Durata de viata 1 an

Descriere Urmărește mesajele de eroare și alte notificări care sunt afișate utilizatorului, cum ar fi mesajul de consimțământ pentru cookie-uri și diverse mesaje de eroare. Mesajul este șters din cookie după ce este afișat cumpărătorului.

Nume Cookie X-Magento-Vary

Durata de viata Sesiune

Descriere Setare de configurare care îmbunătățește performanța atunci când se utilizează stocarea în cache a conținutului static Varnish.

Nume Cookie form_key

Durata de viata Sesiune

Descriere O măsură de securitate care adaugă un șir aleatoriu la toate trimiterile de formulare pentru a proteja datele de falsificarea cererilor între site-uri.

Nume Cookie mage-cache-sessid

Durata de viata Sesiune

Descriere Valoarea acestui cookie declanșează curățarea spațiului de stocare cache local.

Nume Cookie mage-cache-storage

Durata de viata Sesiune

Descriere Stocare locală a conținutului specific vizitatorilor care permite funcții de comerț electronic.

Nume Cookie mage-cache-storage (local storage)

Durata de viata Sesiune

Descriere Stocare locală a conținutului specific vizitatorilor care permite funcții de comerț electronic.

Nume Cookie mage-cache-storage-section-invalidation (local storage)

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Forțează stocarea locală a anumitor secțiuni de conținut care ar trebui să fie invalidate.

Nume Cookie private_content_version

Durata de viata Setări de configurare

Descriere Adaugă un număr și un timp aleatoriu, unic, paginilor cu conținut client, pentru a preveni stocarea lor în cache pe server.

Nume Cookie store

Durata de viata 1 an

Descriere Urmărește vizualizarea magazinului/localitatea selectată de cumpărător.

Nume Cookie mage-banners-cache-storage - local storage

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Stocare locală pentru funcționalitatea Banner.

Nume Cookie DDM2_cookie_management

Durata de viata 30 zile

Descriere Conține setările de preferințe pentru cookie-uri.

Nume Cookie PHPSESSID

Durata de viata 30 zile

Descriere Identificatorul sesiunii tale de pe server.

Nume Cookie customer_city

Durata de viata 10 zile

Descriere Orașul selectat.

Nume Cookie customer_region_id

Durata de viata 10 zile

Descriere ID-ul (cheia) județului selectat.

Nume Cookie m1_preferm2

Durata de viata 1 an

Descriere Stochează preferința de a utiliza vechea versiune a site-ului web.

Nume Cookie m2_preferm2

Durata de viata 1 an

Descriere Stochează preferința de a utiliza noua versiune a site-ului web.

Nume Cookie source_code

Durata de viata 10 zile

Descriere Stochează date referitoare la magazinul selectat.

Nume Cookie source_name

Durata de viata 10 zile

Descriere Stochează date referitoare la magazinul selectat.

Nume Cookie product_data_storage (local storage)

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Stochează configurația pentru datele despre produse legate de produsele vizualizate recent/comparate.

Nume Cookie recently_compared_product (local storage)

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Stochează ID-urile de produs ale produselor comparate recent.

Nume Cookie recently_compared_product_previous (local storage)

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Stochează ID-urile produselor ale produselor comparate anterior pentru o navigare ușoară.

Nume Cookie recently_viewed_product (local storage)

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Stochează ID-uri de produs ale produselor vizualizate recent pentru o navigare ușoară.

Nume Cookie recently_viewed_product_previous (local storage)

Durata de viata Conform regulilor locale de depozitare

Descriere Stochează ID-urile produselor ale produselor vizualizate anterior recent pentru o navigare ușoară.

Nume Cookie section_data_ids

Durata de viata Sesiune

Descriere Stochează informații specifice clientului legate de acțiunile inițiate de cumpărător, cum ar fi afișarea listei de dorințe și informațiile de plată.

Nume Cookie feedback_later

Durata de viata Sesiune

Descriere Folosit pentru amânarea furnizării feedback-ului astfel încât blocul de feedback nu va mai fi afișat pe parcursul sesiunii de navigare curente.

Nume Cookie feedback_site

Durata de viata 15 zile

Descriere Ascunde afișarea ulterioară a blocului de feedback după furnizarea feedback-ului.

Nume Cookie feedback_button

Durata de viata Sesiune

Descriere Ajută la afișarea butonului de feedback după 1 minut de navigare.

Nume Cookie _GRECAPTCHA

Durata de viata 6 luni

Descriere Acest cookie este setat de Google reCAPTCHA, care ne protejează site-ul împotriva solicitărilor de spam din formularele de logare si inregistrare.

Nume Cookie 1P_JAR, OTZ

Durata de viata o luna

Descriere Aceste cookie-uri de parte terta sunt setate de Google ReCaptcha, care ne protejează site-ul împotriva solicitărilor de spam din formularele de logare si inregistrare.

Nume Cookie AEC, NID, SEARCH_SAMESITE

Durata de viata 6 luni

Descriere Aceste cookie-uri de parte terta sunt setate de Google ReCaptcha, care ne protejează site-ul împotriva solicitărilor de spam din formularele de logare si inregistrare.

Nume Cookie __Secure-3PSIDCC, SIDCC, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSIDTS

Durata de viata 1 an

Descriere Aceste cookie-uri de parte terta sunt setate de Google ReCaptcha, care ne protejează site-ul împotriva solicitărilor de spam din formularele de logare si inregistrare.

Nume Cookie __Secure-ENID, SOCS

Durata de viata 13 luni

Descriere Aceste cookie-uri de parte terta sunt setate de Google ReCaptcha, care ne protejează site-ul împotriva solicitărilor de spam din formularele de logare si inregistrare.

Nume Cookie SAPISID, APISID, SSID, HSID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSIDCC, CONSENT, __Secure-3PSIDTS, SID

Durata de viata pana la 2 ani

Descriere Aceste cookie-uri de parte terta sunt setate de Google ReCaptcha, care ne protejează site-ul împotriva solicitărilor de spam din formularele de logare si inregistrare.

Draperii - DEDEMAN.ro | Comanda online cu livrare (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 5816

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.